بیشتر بدانید

آیلتس تضمینی در 5 ماه

دوره تضمینی مکالمه در 2 ماه

بیشتر بدانید

برگزاری کلاس‌های آنلاین

100% تضمینی

زیر نظر اساتید برتر آریکو

اسمهاي شمارا:

اسامي شمارا به آساني قابل شناسايي هستند. آنها چيزهايي هستند که مي توانيم آنها را بشماريم، مانند خودکار. ما مي توانيم خودکار را بشمريم، مي توانيم يک ، دو و يا چندين خودکار داشته باشيم. در زير چند اسم شمارا را مشاهده مي کنيد:

dog, cat, animal, man, person

bottle, box, liter

coin, note, dollar

cup, plate, folk

table, chair, suitcase, bag

اسمهاي شمارا هم مي توانند مفرد(singular) و هم جمع(plural) باشند:

My dog is playing.

My dogs are hungry.

براي اسامي شمارا مي توانيم از حروف نکره a و an استفاده کنيم. (indefinite article)

A dog is an animal.

هنگامي که اسمي شمارا به صورت مفرد به کار مي رود حتما بايد همراه آن يک کلمه مثل : a, the, my, this و.. بيايد.

I want an orange. (not I want orange)

Where is my bottle? (not where is bottle)

ولي هنگامي که اسمي شمارا به صورت جمع به کار رود نيازي به کلمات فوق نبوده و به تنهايي قابل استفاده است:

I like oranges.

Bottles can break.

همراه با اسمهاي شمارا مي توانيم از some و يا any نيز استفاده نماييم:

I’ve got some dollars.

Have you got any pen?

علاوه بر اين مي توانيم از a few و يا many نيز همراه با اسم هاي شمارا استفاده کنيم:

I’ve got a few dollars.

I haven’t got many pens.

نکته : people به معناي مردم يک اسم شماراست. و حالت جمع لغت person مي باشد. ما مي توانيم مردم را بشماريم:

There is one person here.

There is three people here.

2528 332 912 98+

2479 4437 21 98+

تهران، مرزداران، بلوار جلال آل احمد، ابتدای خیابان ایثار، انتهای کوچه ابراهیمیان

تمامی حقوق برای آموزشگاه زبان آریکو محفوظ است! طراحی شده توسط: داده نگر نسل
X