بیشتر بدانید

آیلتس تضمینی در 5 ماه

دوره تضمینی مکالمه در 2 ماه

بیشتر بدانید

برگزاری کلاس‌های آنلاین

100% تضمینی

زیر نظر اساتید برتر آریکو

اسمهاي غير قابل شمارا:

اسمهاي غير قابل شمارا مي توانند يک نوع ماده، مفهوم و يا هر چيز ديگري باشند که نتوانيم آن را به بخشهاي مجزا تقسيم کنيم ( نتوانيم آن ها را بشماريم). به عنوان مثال ما شير (milk) را نمي توانيم بشماريم. ولي بطري ها شير (bottles of milk) قابل شماراست. در زير به چند مثال از اسامي غير قابل شمارا دقت کنيد:

music, art, love, happiness.

advice, information, news.

furniture, luggage.

rice, sugar, butter, water.

electricity, gas, power.

money, currency.

معمولا با اسمهاي غير قابل شمارا مانند اسم هاي مفرد رفتار مي نماييم. از فعل مفرد نيز استفاده مي کنيم:

This news is very important.

your luggage looks heavy.

براي اسمهاي غير قابل شمارا معمولا از حروف نکره a و an استفاده نمي کنيم. به عنوان مثال نمي توانيم بگوييم : “an information” يا ” a news” ولي مي توانيم از حالت a something of استفاده کنيم مثل:

a piece of news.

a bottle of water.

a grain of rice.

some و any را مي توانيم همراه با اسامي غير قابل شمارا استفاده کنيم.

I’ve got some money.

Have you got any rice?

از a little و much نيز مي توان همراه با اسمهاي غير قابل شمارا استفاده کرد:

I’ve got a little money.

I haven’t got much rice.

نکته : به اسمهاي غير قابل شمارا mass nouns (اسمهاي جمعي ) نيز گفته مي شود.

2528 332 912 98+

2479 4437 21 98+

تهران، مرزداران، بلوار جلال آل احمد، ابتدای خیابان ایثار، انتهای کوچه ابراهیمیان

تمامی حقوق برای آموزشگاه زبان آریکو محفوظ است! طراحی شده توسط: داده نگر نسل
X