بیشتر بدانید

آیلتس تضمینی در 5 ماه

دوره تضمینی مکالمه در 2 ماه

بیشتر بدانید

برگزاری کلاس‌های آنلاین

100% تضمینی

زیر نظر اساتید برتر آریکو

افعال اصلي
 (Main Verbs) :

افعال اصلي خود به تنهايي رساننده معنا و مفهومي هستند( بر خلاف افعال کمکي). هزاران فعل اصلي در زبان انگليسي وجود دارد که مي توان آنها را به طرق مختلفي دسته بندي کرد:
1- افعال متعدي (Transitive) و لازم (Intransitive) :
افعال متعدي مستقيما با يک شيء سر و کار دارند ولي افعال لازم اينگونه نيستند. بسياري از افعال نيز هستند بسته به جمله اي که در آن به کار مي روند لازم و يا متعدي هستند مثل speak.
مثال:

Transitive:

saw an elephant.

یک فیل دیدم

We are watching TV.

ما تلویزیون نگاه میکنیم

He speaks English.

او انگلیسی صحبت می کند

همان طور  که مشاهده مي کنيد معمولا افعال متعدي به يک اسم و يا بهتر بگوييم به يک شيءاشاره مي کنند ( در مثالهاي فوق با رنگ سبز مشخص شده اند) که اگر نباشند فعل ناتمام مي ماند مثلا در مثال اول اگر an elephant را برداريم مي شود : I saw ، اين سوال پيش مي آيد که چه چيزي را ديدم؟ اين مورد را با افعال کمکي اشتباه نگيريد چرا که فعل see يک فعل کامل مي باشد به طور مثال : I see يعني من ميبينم. ولي شما به هيچ وجه نمي توانيد با استفاده از افعال کمکي يک جمله کامل بسازيد.

Intransitive:

He has arrived.

او رسید

John goes to school.

جان به مدرسه می رود

She speaks fast.

او سریع صحبت می کند

در مثال John goes to school چنين به نظر مي رشد که goes متعدي است چرا که به school اشاره مي کند ولي توجه داشته باشيد که  چنانچه to school را بردايم يعني : John goes باز هم جمله کامل است. پس فعل goes يک فعل لازم خواهد بود.
2- افعال پيوندي ( Linking Verbs) :
افعال پيوندي به تنهايي معنايي ندارند و بين فاعل و آنچه که درباره فاعل مي گويد پيوند برقرار مي کند. افعال پيوندي معمولا نشان دهنده مساوي بودن ، تغيير وضعيت و يا تغيير مکان هستند.
مثال:

Mary is a Teacher. (Mary = Teacher)

ماری معلم است

Tara is beautiful. (Tara = Beautiful)

تارا زیباست

The sky became dark (Sky > dark)

آسمان تاریک شد

3- افعال حرکتي و وضعيتي (Dynamic and Stative Verbs) :
برخي از افعال يک عمل و يا کاري را مي رسانند که به آنها افعال حرکتي مي گوييم. اين افعال مي توانند با continuous tense ها بکار روند.  افعال وضعيتي بيشتر نمايانگر وضعيتند تا عمل و يا حرکت. اين افعال معمولا نمي توانند با continuous tense ها بکار روند، مگر در چند حالت خاص که با تغيير در معنا نيز همراه خواهد بود.
چند مثال از افعال حرکتي : hit ,fight ,run
چند مثال از افعال وضعيتي : like, love, impress, hear, appear
4- افعال باقاعده و بي قاعده (Regular and irregular verbs) :
تنها فرق بين افعال با قاعده و بي قاعده اينست که در افعال با قاعده براي زمان گذشته (past tense) و اسم مفعول (past participle) با “ed” ختم مي شوند ولي افعال بي قاعده در اين دو حالت شکل به خصوصي نداشته و متغيرند.
مثال :
افعال با قاعده :

 

افعال بي قاعده :

2528 332 912 98+

2479 4437 21 98+

تهران، مرزداران، بلوار جلال آل احمد، ابتدای خیابان ایثار، انتهای کوچه ابراهیمیان

تمامی حقوق برای آموزشگاه زبان آریکو محفوظ است! طراحی شده توسط: داده نگر نسل
X