بیشتر بدانید

آیلتس تضمینی در 5 ماه

دوره تضمینی مکالمه در 2 ماه

بیشتر بدانید

برگزاری کلاس‌های آنلاین

100% تضمینی

زیر نظر اساتید برتر آریکو

اسمها:

تعريف يک اسم کار دشواري نيست، اسمها اشياء و اسباب (things) و افعال اعمل و کارها هستند. مثل food ( غذا)، غذا چيزي است که ما مي خوريم پس اسم است. يا Happiness ( خوشحالي) چيزي است که آن را مي خواهيم پس Happiness نيز اسم است  و يا Human being (انسان بودن)، که چيزي است که شما هستيد.

اسمها چه هستند:

در تعريف ساده اسمها اشخاص، مکانها و چيزها هستند. به مثالهاي زير دقت کنيد:

Person : man, woman, teacher, Mary, John.

Place : home, office, town, country, America, mosque …

thing : table, car, banana, money, music, love, dog, monkey.

ايرادي که در تعريف فوق وجود دارد اين است کلمه love در آن تعريف نمي گنجد. با وجود اينکه Love هم اسم، و هم فعل است.

يک راه (کمي پيچيده تر) ديگر براي تشخيص اسم استفاده از موارد زير است:

با استفاده از پايان آن (it’s Ending)

محل قرار گيري آن (Position)

وظيفه (کارکرد) آن (Functions)

پايان اسمها (Noun Endings)

چندين مورد پايان مشخص براي کلمه وجود دارد که نشان دهنده اسم بودن آن لغت است.

ity > nationality

ment > management

ness > happiness

ation > relation

hood > childhood

البته اين حالت پاياني براي تمامي حروف پاياني صحيح نيست به عنوان مثال: : spoonful با ful تمام مي شود در حالي که صفت careful نيز چنين است.

محل قرار گيري اسمها (Position in Sentence)

در اغلب موارد مي توان از روي موقعيتي که يک اسم در جمله دارد آن را تشخيص داد.

اسمها معمولا بعد از يک صفت اشاره (determiner)  مي آيند، صفت اشاره مثل : a, an, this, that, such, my و…

a relief

an afternoon

the doctor

this word

my house

such stupidity

اسمها معمولا بعد از يک و يا چند صفت مي آيند:

a great relief

a peaceful afternoon

the tall, indian doctor

this difficult word

my brown and white house [my brown white house]

such crass stupidity

وظيفه اسم (Functions)

اسمها وظيفه مشخصي در جمله دارند:

subject of verb : Doctors work hard.

object of verb : He likes coffee.

subject and object of verb : teachers teach students.

هميشه فاعل ( subject) و هدف (object) در جمله ها اسم نيستند. بلکه مي توانند ضمير(pronoun) و يا عبارت (phrase) باشند. phrase به گروهي از کلمات مي گويند که معناي واحدي داشته باشند. مانند : run down که يک phrasal verb است. در جمله : My doctor works hard ، اسم : doctor ولي فاعل My doctor مي باشد.

اسمهاي شمارا و غير قابل شمارا (Countable Nouns, Uncountable Nouns) چرا اين بحث مهم است؟ چرا برخي از اسمهاي حالت جمع (Plural) ندارند؟

اسمهاي خاص (Proper Nouns) منظور از اسمهاي مشخص، گروهي از اسمهاست که براي اشياء و چيزهايي مشخص به کار مي رود مثل اسم آدمها، مکانهاي و يا چيزهاي يکتا مثل اوقيانوس اطلس يا کشور ايران. آيا بايد بنويسيم “Atlantic Ocean” يا بنويسيم ” The Atlantic Ocean” آيا بايد بنويسم “february ” يا ” February”.

ملکي يا مضاف اليه (حالتي که تعلق داشتن به شخص يا چيزي را مي رساند). (Possessive ‘s). افزودن s’ و يا ‘ براي نشان دادن مالکيت :

My parents’ house و يا John’s car.

2528 332 912 98+

2479 4437 21 98+

تهران، مرزداران، بلوار جلال آل احمد، ابتدای خیابان ایثار، انتهای کوچه ابراهیمیان

تمامی حقوق برای آموزشگاه زبان آریکو محفوظ است! طراحی شده توسط: داده نگر نسل
X