بیشتر بدانید

آیلتس تضمینی در 5 ماه

دوره تضمینی مکالمه در 2 ماه

بیشتر بدانید

برگزاری کلاس‌های آنلاین

100% تضمینی

زیر نظر اساتید برتر آریکو

حروف ربط

Conjunctions:

حرف ربط به کلماتي گفته مي شود که دو قسمت جمله را بهم پيوند مي دهد. به چند مثال توجه کنيد:

حرف ربط را از سه جنبه مي توان بررسي نمود:

1- شکل يا Form:

حروف ربط سه شکل کلي دارند:

يک کلمه اي (single word) مانند : and, but, because, although

مرکب (compound) که معمولا به as يا that ختم مي شوند، مانند: provided that, as long as, in order that

وابسته بهم (correlative) که يک صفت يا قيد را دربر مي گيرند،  مانند:  so ….that مثل it is so nice for you that act like him

2- عملکرد يا Function:

حروف ربط از لحاظ عملکرد به دو دسته تقسيم مي شوند:

حروف ربط هم پايه (coordinating conjunctions) مانند: and, but, or  و دو بخشي از جمله که نسبت به هم مستقل باشند را به هم متصل مي کند (دو بخش از جمله مي توانند يک کلمه و يا بخشي از جمله باشند):

 

Jack and jill went up the hill.

جک و جیل بالای تپه رفته بودند

The water was warm, but I didn’t go swimming.

آب گرم بود، اما من شنا نکردم

 

حروف ربط وابسته ساز (subordinating conjunctions) مانند if, as, so, when, although, unless  و بخشي از جمله که وابستگي فرعي دارد را به بخش اصلي جمله متصل مي کند.

– I went swimming although it was cold

با اینکه سرد بود من به شنا رفتم

 

3- موقعيت يا Position:

حروف ربط هم پايه هميشه بين کلمات يا بخشهايي از جمله که آنها را به هم متصل مي کنند مي آيد.

حروف ربط وابسته ساز معمولا در ابتداي بخشي از جمله که وابستگي فرعي دارد مي آيد.

2528 332 912 98+

2479 4437 21 98+

تهران، مرزداران، بلوار جلال آل احمد، ابتدای خیابان ایثار، انتهای کوچه ابراهیمیان

تمامی حقوق برای آموزشگاه زبان آریکو محفوظ است! طراحی شده توسط: داده نگر نسل
X