بیشتر بدانید

آیلتس تضمینی در 5 ماه

دوره تضمینی مکالمه در 2 ماه

بیشتر بدانید

برگزاری کلاس‌های آنلاین

100% تضمینی

زیر نظر اساتید برتر آریکو

زمان حال  کامل استمراري
( Present Perfect Continuous Tense) :
ساختار اصلي اين زمان بدين شکل است :
subject + auxiliary verb (have, has) + auxiliary verb (been) + main verb (base + ing)
به مثال هاي زير توجه کنيد:

خلاصه نويسي :
هنگامي که به زمان حال کامل استمراري صحبت مي کنيم، اغلب فاعل و فعل کمکي اول را خلاصه تلفظ مي کنيم، البته اين کار را معمولا در نوشتن ( غير رسمي) نيز انجام مي دهيم:

در زير چند مثال را ملاحظه مي کنيد:

I’ve been reading.

من داشتم میخواندم

You’ve been talking too much.

شما خیلی صحبت می کردی

چطور از زمان حال کامل استمراري استفاده کنيم:
اين زمان معمولا ارتباطي با زمان حال دارد. به طور کلي اين زمان دوکاربرد دارد:
1- عملي که هم اکنون و يا اخيرا متوقف شده (An action that has just stopped or recently stopped)
ما درباره عملي صحبت مي کنيم که در گذشته شروع شده و به تازگي و يا همين حالا به اتمام رسيده:

I’m tired [now], I’ve been running.

من خسته هستم، من دیده بودم

Why are the grasses wet [now]? Has it been raining?

چرا علفها تر هستند؟ آیا باران باریده است؟

You don’t understand [now], because you haven’t been listening.

تو متوجه نیستی چون تو گوش نمیدادی

2-  عملي که تا حالا ادامه پيدا کرده (An action continuing up to now)
ما درباره عملي صحبت مي کنيم که در گذشته شروع شده و هنوز نيز ادامه دارد، که معمولا با since و يا for بيان مي شود.

I’ve been reading for two hours. [ I’m still reading now]

دو ساعت است که کتاب میخوانم – من هنوز در حال خواندن هستم

We’ve been studying since 9 o’clock. [ We’re still studying now]

از ساعت نه داریم مطالعه می کنیم – ما هنوز در حال مطالعه هستیم

How long have you been learning English? [ You are still learning now]

چند وقت است که مشغول یادگیری انگلیسی هستید؟ – شما هنوز در حال یادگیری هستید

We have not been smoking. [ And we are not smoking now]

ما سیگار نمی کشیدیم – و ما الان سیگار نمی کشیم

 

ما از for براي صحبت درباره بازه زماني مثل: 5 دقيقه،2هفته و يا 6 سال استفاده مي کنيم. در حقيقت يک محدوده زماني است.

از since براي صحبت درباره بازه زمان مثل: ساعت 9، يکم جولاي و يا روز دوشنبه استفاده مي کنيم. در حقيقت يک نقطه شروع در گذشته است.( دقت بيشتري دارد)

به مثال هاي زير توجه کنيد :

I have been studying for 3 hours.

I have been watching TV since 7pm.

Tara hasn’t been feeling well for 2 weeks.

Tara hasn’t been visiting us since march.

He has been playing football for a long time.

He has been living in New York since he left school.

معمولا for را در هر زماني مي توان به کار برد ولي since معمولا در زمانهاي حال استفاده مي شود.
نکته : به اين زمان present perfect progressive نيز مي
گویند

2528 332 912 98+

2479 4437 21 98+

تهران، مرزداران، بلوار جلال آل احمد، ابتدای خیابان ایثار، انتهای کوچه ابراهیمیان

تمامی حقوق برای آموزشگاه زبان آریکو محفوظ است! طراحی شده توسط: داده نگر نسل
X