بیشتر بدانید

آیلتس تضمینی در 5 ماه

دوره تضمینی مکالمه در 2 ماه

بیشتر بدانید

برگزاری کلاس‌های آنلاین

100% تضمینی

زیر نظر اساتید برتر آریکو

صفت قبل از اسم:

 (Adjective before nouns)

 

گاهی اوقات چندين صفت را قبل از يک اسم به کار می بريم:

I like big black dogs.

She was wearing a beautiful long red dress.

ترتيب صحيح قرارگيری صفتها قبل از اسم چيست؟

درکل ترتيب چنين است: 1- نظر و عقيده ( مانند زيبا، زشت و …) 2- حقيقت (مانند قرمز، آلمانی و …)

1- نظر و عقيده (Opinion):

She has a nice French car.

2- حقيقت (Fact):

She has a nice French car.

چنانچه چند صفت حقيقی داشته باشيم ترتيب صفات بدين گونه خواهد بود:

اندازه (size) ، طول عمر (age) ، شکل (shape) ، رنگ (color) ، جنسيت (material) و اصليت (origin):

A big, old, square, brown, wooden Chinese table.

صفات اشاره (محدود کننده) معمولا قبل از ساير صفات به کار می روند حتی اگر حقيقی باشند. در زير صفات اشاره را مشاهده می کنيد:

صفات حرف تعريف ( article adjectives) :

A , The

صفات ملکی ( possessive adjectives) :

my, your,….

صفات اشاره ( demonstrative adjectives)

this, that

صفات کمّی (quantifier adjectives)

some, any, few, many

اعداد (numbers)

one, two,…

به مثال زير که هم صفت اشاره دارد و هم صفات نظری و حقيقی توجه کنيد:

هنگامی که می خواهيم دو صفت رنگ را با هم به کار ببريم آن ها را با and به هم وصل می کنيم:

Many newspapers are black and white.

She was wearing a long blue an yellow dress.

نکته : ترتيب صفاتی که ذکر شد يک ترتيب کلی بود ولی هميشگی نيست، برخی مواقع شما برای نشان دادن تأکيد بيشتر می توانيد جای آنها را تغيير دهيد. به دو مکالمه زير توجه کنيد:

مکالمه اوّل:

A: ” I want to buy a round table. “

B: ” Do you want a new round table or an old round table? “

مکالمه دوّم:

A: ” I want to buy an old table. “

B: ” Do you want a round old table or a square old table? “

2528 332 912 98+

2479 4437 21 98+

تهران، مرزداران، بلوار جلال آل احمد، ابتدای خیابان ایثار، انتهای کوچه ابراهیمیان

تمامی حقوق برای آموزشگاه زبان آریکو محفوظ است! طراحی شده توسط: داده نگر نسل
X