بیشتر بدانید

آیلتس تضمینی در 5 ماه

دوره تضمینی مکالمه در 2 ماه

بیشتر بدانید

برگزاری کلاس‌های آنلاین

100% تضمینی

زیر نظر اساتید برتر آریکو

قيدهاي تکرار

( Adverbs of frequency):

 

قيدهاي تکرار پاسخگوي  سوالاتي مانند ” چند بار؟” يا ” چقدر؟ ” هستند. آنها به ما مي گويند که يک شخص چقدر (يا چندبار ) يک کار را انجام مي دهد. قيدهاي تکرار به استثناي فعل be قبل از فعل اصلي در جمله قرار مي گيرند.

به مثالهاي زير توجه کنيد:

We usually go shopping on saturday.

ما معمولا شنبه ها به خرید می رویم

I have often done that.

من اغلب انجامش می دهم

She is always late.

او همیشه دیر می کند

قيدهاي occasionally, sometimes, often, frequently و usually مي توانند در ابتدا و يا انتهاي جمله به کار روند:

Sometimes they come and stay with us.

گاهی اوقات آنها می آیند و با ما می مانند

I play tennis ocasionally.

من گه گاه تنیس بازی می کنم

قيدهاي rarely و seldom نيز مي توانند در پايان جمله به کار روند:

We see them rarely.

ما آنها را به ندرت می بینیم

John eats meat very seldom.

جان خیلی به ندرت گوشت می خورد

2528 332 912 98+

2479 4437 21 98+

تهران، مرزداران، بلوار جلال آل احمد، ابتدای خیابان ایثار، انتهای کوچه ابراهیمیان

تمامی حقوق برای آموزشگاه زبان آریکو محفوظ است! طراحی شده توسط: داده نگر نسل
X