لیست

ليست حروف اضافه

 (Propositions list):

 

تعريف: proposition به بخشي از صحبت گفته مي شود که براي برقراري ارتباط بين دو کلمه به کار مي رود.

در زبان انگليسي حدود 150 حرف اضافه وجود دارد. که البته در مقايسه با تعداد اسمها يا فعلها مقدار ناچيزي به نظر مي رسد. حروف اضافه کلمات مهمي هستند. ما از حروف اضافه مفرد بيشتر از هر کلمه مفرد ديگر در جملات استفاده مي کنيم. در حقيقت حروف اضافه of، to و in جزء ده کلمه پر کاربرد در زبان انگليسي هستند. در زير ليستي از حروف اضافه معمول و تکي کلمه اي را مشاهده مي کنيد. توجه داشته باشيد که بسياري از اين حروف اضافه داراي معاني مختلفي هستند. لطفا براي پي بردن به معنا و کاربرد دقيق هريک به ديکشنري مراجعه نماييد:

aboard
about
above
across
after
against
along
amid
among
anti
around
as
at
before
behind
below
beneath
beside
besides
between
beyond
but
by
concerning
considering
despite
down
during
except
excepting
excluding
following
for
from
in
inside
into
like
minus
near
of
off
on
onto
opposite
outside
over
past
per
plus
regarding
round
save
since
than
through
to
toward
towards
under
underneath
unlike
until
up
upon
versus
via
with
within
without

2528 332 912 98+

2479 4437 21 98+

تهران، مرزداران، بلوار جلال آل احمد، ابتدای خیابان ایثار، انتهای کوچه ابراهیمیان

تمامی حقوق برای آموزشگاه زبان آریکو محفوظ است! طراحی شده توسط: داده نگر نسل
X