• 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  در این دوره با بحث و صحبت های گروهی شما عزیزان را در مدت کوتاه برای امتحان آیلتس و اسپکینگ…

  خصوصی
 • 3( 1 نقد و بررسی )
  2 دانشجو

  در این دوره زبان آموزان عزیز طبق موضوع های آیلتس در هر 4 مهارت مورد آزموده میشوند. در این دوره…

  خصوصی
 • 3( 2 نقد و بررسی )
  2 دانشجو

  در دوره مکالمه (فقط یک ماه) معجزه ای برای شما در راه خواهد بود .در این دوره با یادگیری بسیار…

  خصوصی
 • 5( 1 نقد و بررسی )
  2 دانشجو

  در دوره مهاجرت بر روی هر ۴ مهارت زبان آموز صحبت کردن ،شنیداری،نوشتاری و خواندن کار میشود .در پایان این…

  خصوصی
 • 4( 1 نقد و بررسی )
  2 دانشجو

  در دوره ویژه کودکان فرزندان شما قادر هستند مثل زبان مادری انگلیسی و یا فرانسه صحبت کنند .تمامی اساتید ویژه…

  خصوصی