بیشتر بدانید

آیلتس تضمینی در 5 ماه

دوره تضمینی مکالمه در 2 ماه

بیشتر بدانید

برگزاری کلاس‌های آنلاین

100% تضمینی

زیر نظر اساتید برتر آریکو

صفت هاي  اشاره :

 Some و Any

 

Some = يک کم، عدد کوچک و يا مقدار کم.

Any = يکي، يک کم و يا همه.

معمولا از Some در جملات مثبت و از Any در جملات منفي و سؤالي استفاده مي کنيم.

نکته:  در کل از Something\Anything و Somebody\Anybody مانند Some و Any استفاده مي کنيم. (منظور به کار بردن در جملات منفي، مثبت و سوالي است.)

به مثالهاي زير توجه کنيد:

 

He needs some stamps.
I must go. I have some homework to do.
I’m thirsty. I want something to drink.
I can see somebody coming.
He doesn’t need any stamps.
I can stay. I don’t have any homework to do.
I’m not thirsty. I don’t want anything to drink.
I can’t see anybody coming.
Does he need any stamps?
Do you have any homework to do?
Do you want anything to drink?
Can you see anybody coming?

از Any تنها وقتي در جملات مثبت استفاده مي کنيم که معناي کل جمله منفي باشد:

I refused to give them any money. ( I did not give them any money)

She finished the test without any difficulty. ( She did not have any difficulty)

برخي اوقات از Some در جملات سوالي نيز استفاده مي کنيم. البته تنها هنگامي که انتظار جواب مثبتي را از مخاطبمان داريم: ( مي توان گفت که جمله يک جمله واقعا سوالي نيست چرا که فکر مي کنيم جواب را ميدانيم )

Would you like some more tea?

Could I have some sugar please?

2528 332 912 98+

2479 4437 21 98+

تهران، مرزداران، بلوار جلال آل احمد، ابتدای خیابان ایثار، انتهای کوچه ابراهیمیان

تمامی حقوق برای آموزشگاه زبان آریکو محفوظ است! طراحی شده توسط: داده نگر نسل
X